CBS De Lichtboei

Huningaweg 8 9682 PB Oostwold (Gem. Oldambt)

Schoolfoto van CBS De Lichtboei

In het kort

Toelichting van de school

De Lichtboei is nét even anders.Kern van onze aanpak is dat ieder kind mede-eigenaar wordt van zijn of haar ontwikkelings- en leerproces.Naast leerstof maken de kinderen zich ook vaardigheden eigen die in de maatschappij belangrijk zijn.Op de Lichtboei krijgen de kinderen ruimte: ruimte om te zijn wie je bent. We vinden samenwerking belangrijk.Samen spelen en leren we, zodat elk kind iedere dag verder kan groeien naar morgen. De Lichtboei: een sfeervolle, christelijke school op de grens van Midwolda en Oostwold. Wij bieden uw kind: acht jaren waarin het speelt, leert, eigen mogelijkheden ontdekt, leert wat samenwerken betekent, feest viert, verdriet verwerkt, problemen leert oplossen, zelf ontdekt en lol maakt. Ook bieden wij een betrokken team dat graag korte lijntjes houdt met u als ouder. In ons gebouw is ook kinderopvang en buitenschoolse opvang aanwezig.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • • Respect /Veiligheid
  • • Samen
  • • Eigenaarschap kinderen
  • • Zelfstandigheid
  • • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
131
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven