obs De Bosrand

Mildenburglaan 6 3233 AS Oostvoorne

  • Schoolfoto van obs De Bosrand
  • Schoolfoto van obs De Bosrand
  • Schoolfoto van obs De Bosrand
  • Schoolfoto van obs De Bosrand
  • Leren over de natuur in de natuur

In het kort

Toelichting van de school

Obs De Bosrand is een openbare basisschool, toegankelijk voor alle kinderen. De naam van de school is bewust gekozen, omdat de school letterlijk aan de rand van het bos ligt. Aandacht voor de natuur en duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel.

De leerkrachten verzorgen uitdagend en kwalitatief goed primair onderwijs, zodat kinderen een brede basis meekrijgen van waaruit zij goed toegerust hun weg kunnen vervolgen in de maatschappij. Met alles wat we doen streven wij optimale onderwijsresultaten na en leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot zelfstandige, authentieke en positief kritische mensen die optimaal kunnen functioneren. Je mag zijn wie je bent, maar we hebben elkaar ook nodig om tot een hoger doel te komen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kansrijk
  • Inspireren
  • Betrokkenheid
  • RVV
  • Betekenisvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven