CNS De Nieuwe Weg

Nieuweweg 12 3233 BK Oostvoorne

  • Schoolfoto van CNS De Nieuwe Weg
  • Schoolfoto van CNS De Nieuwe Weg
  • Schoolfoto van CNS De Nieuwe Weg
  • Schoolfoto van CNS De Nieuwe Weg
  • Schoolfoto van CNS De Nieuwe Weg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten op de eindtoets laten de laatste jaren een stijgende lijn zien.

De resultaten op de tussentijdse toetsen zijn zeer hoog te noemen. Het belangrijkste vinden wij of we alle mogelijkheden van een kind benutten! Bij het ene kind zijn we blij en trots met een score van 525, terwijl we bij een ander kind verwachten dat hij/zij zeker 545 kan scoren.

Het belangrijkste: een kind is meer, dan een score op een (eind)toets!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken de methodegebonden toetsen en de CITO-toetsen om te reflecteren op ons onderwijs.

Doen we de goede dingen en doen we deze goed?

Als we onvoldoende groei zien, zullen we bespreken welke interventies we zullen plegen.

We zijn zeer tevreden over de resultaten die geboekt worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven