CNS De Nieuwe Weg

Nieuweweg 12 3233 BK Oostvoorne

Schoolfoto van CNS De Nieuwe Weg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten op de eindtoets laten de laatste jaren een stijgende lijn zien. De resultaten op de tussentijdse toetsen zijn zeer hoog te noemen. Het belangrijkste vinden wij of we alle mogelijkheden van een kind benutten! Bij het ene kind zijn we blij en trots met een score van 525, terwijl we bij een ander kind verwachten dat hij / zij zeker 545 kan scoren.

Het belangrijkste: een kind is meer, veel meer, dan een score op een (eind)toets!

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven