CNS De Nieuwe Weg

Nieuweweg 12 3233 BK Oostvoorne

  • Schoolfoto van CNS De Nieuwe Weg
  • Schoolfoto van CNS De Nieuwe Weg
  • Schoolfoto van CNS De Nieuwe Weg
  • Schoolfoto van CNS De Nieuwe Weg
  • Schoolfoto van CNS De Nieuwe Weg

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

CNS De Nieuwe Weg is een christelijke basisschool die staat in Oostvoorne.

Er valt ontzettend veel te vertellen over onze manier van werken. We hebben dit samengevat in 4 kernwaarden. Deze staan hieronder vermeld. Vanzelfsprekend vertellen we u er graag over op school. We kunnen dan direct aan u laten zien hoe we hier in de praktijk vorm aan geven!

Onze vier kernwaarden

Christelijk

We leven en werken vanuit deze levensovertuiging. Deze komt niet alleen tot uiting tijdens de dagopeningen, dagsluitingen en vieringen maar vooral ook in de respectvolle omgang met elkaar en de wereld om ons heen. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school, ongeacht de eigen geloofsovertuiging. Wel wijzen we u erop dat onze school een Christelijke school is en dat we van u verwachten dat u zich positief opstelt ten aanzien van de doelstellingen van de school.

Doelgerichte ontwikkeling

We willen op school alle mogelijkheden die een kind in zich heeft benutten. Dit doen we zeer doelgericht. We geven les op een manier die recht doet aan de verschillen tussen kinderen en stellen hoge eisen aan onszelf en hebben hoge verwachtingen van de kinderen.

Samen

Als school willen we de kinderen voorbereiden op een zelfstandige rol in de maatschappij. We zijn ons ervan bewust dat dit een grote verantwoordelijkheid met zich mee brengt die we alleen samen met ouders / verzorgers en kinderen goed uit kunnen voeren. Samen creëren we een uitdagende, veilige en vertrouwde leeromgeving waarin we zoeken naar wegen om het beste in uw kind naar boven te halen.

Trots op ……

Ieder mens heeft vele talenten. Deze kunnen liggen op het gebied van leren, creativiteit, het omgaan met andere mensen, sporten enzovoorts. We doen er alles aan om de verschillende talenten van kinderen onder het voetlicht te brengen en te benoemen waar we trots op zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Doelgerichte ontwikkeling
  • Samen
  • Trots op
  • Christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren is er sprake van een groeiend aantal kinderen in Oostvoorne. Samen met het feit dat de school goed bekend staat, zorgt dit voor een groei van het aantal leerlingen op school. Bij de start van het schooljaar 2022-2023 werken we met 8 groepen.

Alleen de groepen 1/2 zijn combinatiegroepen. Hier kiezen we bewust voor. Door kinderen in de groepen 1/2 bij elkaar te plaatsen kunnen ze heel veel van en met elkaar leren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
226
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Humankind verzorgt de buitenschoolse opvang in het gebouw van CNS De Nieuwe Weg op maandag-, dinsdag-. en donderdagmiddag. Er zijn diverse ruimten voor de verschillende leeftijden.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven