Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Torenstraat 29 4356 BG Oostkapelle

Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Lispeltuut

In het kort

Toelichting van de school

Voor u ligt de schoolgids van Samenwerkingsschool Veerse Stijl De Lispeltuut Oostkapelle. Hierin verstrekken wij informatie over zaken die voor u van belang zijn om te weten.
Deze gids is bedoeld voor ouders(s) / verzorger(s) die al voor onze school hebben gekozen én voor de ouder(s) /verzorger(s) die nog op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind(eren).

We vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt op school. We hopen dat de periode die uw kind op onze school doorbrengt een fijne periode is waarbij wij als educatieve partners samenwerken aan de ontwikkeling van uw kind(eren).

Namens het team.

Tinta van Welij

Directeur Archipelschool De Lispeltuut

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerkingsschool
  • Gemoedelijke dorpsschool
  • Ouders als educatieve partners
  • Projectonderwijs in gr. 5t/m8
  • Uitdagend onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Lispeltuut is een dorpsschool met vier combinatiegroepen. De gemoedelijke sfeer en het respect en aandacht hebben voor elkaar, geven intimiteit en geborgenheid voor iedereen die in de school werkt, speelt, leert of gewoon aanwezig is.

Aanmeldingsprocedure:

Wij nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding in onze school. U kunt telefonisch of via het contactformulier op de website een afspraak maken. Als u heeft gekozen voor onze school, ontvangt u een informatiepakket en het inschrijfformulier.
Enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt, mag het een aantal keer komen wennen op school.

Wij hebben geen wachtlijst en geen postcodebeleid. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vertrouwenspersoon Archipel
Mevrouw dr. Barbara de Kort
mail@barbaradekort.nl
011885599 

Privacy

Binnen Archipel Scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. (Zie “Basispoort”) Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie

Terug naar boven