Eben Haezerschool

De Grieen 5 8536 VH Oosterzee

Schoolfoto van Eben Haezerschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

CBS "EbenHaëzer"  is een basisschool met een hardwerkend team. Voor passend onderwijs bieden we de basisondersteuning  aan  alle kinderen. Een goede samenwerking met de ouders/verzorgers van onze kinderen is daarvoor heel belangrijk. Ouders zijn naast belanghebbende ook ervaringsdeskundige van hun kinderen. Ouder/verzorgers zijn onze partners. Eben Haëzer en ouders  hebben een gezamenlijk doel:  goed onderwijs met een goede basisondersteuning voor onze kinderen.We houden de kwaliteit van de basisondersteuning nauwlettend in het oog en waar nodig wordt deze verbeterd. We starten  in augustus 2014 met een goede kwaliteit van passend onderwijs. We zijn er ons van bewust dat onderwijs een doorgaande ontwikkeling is. Nieuwsgierig zijn naar en het creatief blijven in het vinden van passende oplossingen is op onze basisschool van doorlopend belang en een uitdaging.De missie van de Eben Haëzer is: "Basis voor de toekomst door samen leren, samen delen, samenwerken en leven".

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven