Christelijke Basisschool In De Kring

Boekhorsterweg 15 8431 CW Oosterwolde (Fryslân)

  • CBS In de Kring maakt deel uit van MFS-Zuid Oosterwolde.
  • Samen eten
  • Thematisch werken
  • Spelen in hoeken
  • Popart

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In maart 2018 is er een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder ouders, kinderen en personeel. Dit is gedaan door DUO. De resultaten zijn besproken met de MR & OR en staan gepubliceerd op de website van onze school. Kinderen en ouders zijn over het algemeen tevreden over de school. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven