Christelijke Basisschool In De Kring

Boekhorsterweg 15 8431 CW Oosterwolde (Fryslân)

  • CBS In de Kring maakt deel uit van MFS-Zuid Oosterwolde.
  • Samen eten
  • Thematisch werken
  • Spelen in hoeken
  • Popart

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof wordt grotendeels intern geregeld. De school heeft hiervoor extra formatie toegekend gekregen o.a. uit de zgn. werkdrukregeling. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

CBS In de Kring is een christelijke basisschool, die sinds november 2007 gehuisvest is in een multifunctionele accommodatie. Samen met OBS De Boekhorst, De Duisterhoutschool en de Peuterspeelzaal vormt dit de Brede school: MFSZuid. Het leerlingenaantal stijgt licht. Er zijn ruim 100 leerlingen die per februari 2016 over 5 groepen verdeeld zijn. We werken (nog) volgens het leerstofjaarklassensysteem, maar zijn ons de komende jaren oriënteren op andere vormen, waarbij ‘tjong®talent geïntegreerd gaat worden. Ruim 5 % van onze leerlingen wordt thuis Friestalig opgevoed. Het prachtige schoolgebouw ligt vrij centraal in de omgeving van de schoolbevolking. De wijk wordt vooral bevolkt door mensen met een lagere of middelbare opleiding. Relatief veel ouders werken in loondienst. In nagenoeg alle gezinnen wordt de Nederlandse taal gesproken. In slechts een klein aantal gezinnen is het Stellingwerfs de voertaal en in een klein aantal gezinnen het Fries. Bijna alle kinderen zijn naar een peuterspeelzaal geweest alvorens ze worden ingeschreven op In de Kring. De christelijke identiteit is voor een behoorlijk aantal ouders nog steeds de belangrijkste reden om hun kind(eren) naar In de Kring te sturen, maar de goede kwaliteit van het onderwijs is voor veel ouders doorslaggevend.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleuters van groep 1 gaan van maandag t/m donderdag naar school. De kleuters van groep 2 gaan ook op vrijdagmorgen naar school. 
Ook bij de kleuters hanteren we het continurooster van 8.30 uur tot 14.15 uur. 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

CBS In de Kring biedt het basisarrangement aan. Er zijn geen speciale faciliteiten. De school is gehuisvest in een modern gebouw. De school is Kanjerschool en er heerst een veilig klimaat. De school heeft een leeshond die ook ingezet wordt als therapiehond. De directeur is eigenaar van de hond. Deze flatcoated retriever is gecertificeerd als therapiehond. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven