Christelijke Basisschool De Akker

Rijweg 59 8431 KH Oosterwolde (Friesland)

  • Het hoofdgebouw stamt uit 1924. Daarna is er drie keer een verbouwing geweest. Respectievelijk in 1976,1987 en 2002.
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Akker

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hebben de vervangingsgelden en de gelden van minisiter Slob aan de scholen gekoppeld. Voor De Akker houdt dit in, dat er iedere dag een extra leerkracht aanwezig is.

Deze extra leerkracht vervangt bij ziekte en overig verlof. Zijn alle leerkrachten aanwezig dan wordt de extra leerkracht ingezet voor werkdrukverlaging of voor onderwijsontwikkeling op school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Toelichting:

We werken momenteel met het leerstofjaarklassensysteem. Dit schooljaar werken we met de groepen 1 t/m 8.

Ook zijn er onderdelen van ons onderwijs waarin de leerlingen in een andere groepingsvorm worden gezet ( gr 6 t/m 8 of groep 4/5).

Dit kunnen we doen  bijvoorbeeld bij wereldorientatie.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

CBS 'De Akker' maakt gebruik van diverse specialisten die werken binnen de stichting 'De Tjongerwerven CPO'.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven