Openbare Boekhorstschool

Boekhorsterweg 15 8431 CW Oosterwolde (Friesland)

  • Op ons plein is voldoende ruimte om te bewegen
  • Obs Boekhorst is gevestigd in het gebouw van MFS Zuid
  • Het gebouw heeft een moderne uitstraling

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn Obs Boekhorst. Een school met het predicaat "Vreedzame School" gehuisvest in het moderne gebouw van MFS Zuid te Oosterwolde.
Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kunnen alleen wij als school vertellen. Wij nodigen u uit om daarvoor een afspraak te maken met onze directeur.
Door het bezoeken van onze school en deze website krijgt u een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Mijn kind mag er zijn!
  • Betrokken ouders +leerkrachten
  • Laagdrempelig
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Vreedzame School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingenaantal schommelt de laatste jaren rond de 150-160 leerlingen.
We hebben de leerlingen verdeeld in 8 groepen waarbij de gemiddelde groepsgrootte 20 leerlingen bedraagt. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
151
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven