School Matthijsje

Oosterstreek 23 8388 NA Oosterstreek

  • Schoolfoto van School Matthijsje
  • Schoolfoto van School Matthijsje
  • Schoolfoto van School Matthijsje
  • Schoolfoto van School Matthijsje

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rijke leeromgeving
  • Samen leven en leren
  • Geluk en veiligheid
  • Ouderbetrokkenheid
  • Christelijke identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
63
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolterrein Het schoolterrein wordt door de leerlingen gebruikt onder begeleiding van de leerkrachten. Parkeren van auto’s onder schooltijd kan aan de randen van het voorplein, dit in verband met de speelruimte. Op het gehele terrein zijn honden verboden. Zowel op de pleinen als in het schoolgebouw.

Brengen en halen 
Bij het brengen en halen van leerlingen hanteren we de volgende regel:
“Auto’s rijden op het brede (trekker)pad, fietsers en voetgangers lopen over de stoep en op het plein”  

Algemene regels:
- Er geldt éénrichtingsverkeer op het schoolterrein.
- Niemand klimt over een hek.
- Met de auto langzaam rijden op het trekkerpad en het plein.
- Ouders letten op hun kinderen. Het heeft onze voorkeur dat ze niet op schommels en speeltoestellen gaan als de leerlingen uit school komen.   Als ouders niet zelf hun kinderen brengen/halen, dienen ze de regels over te brengen aan degene die het van hen overneemt.

Terug naar boven