DS J Bogermanschool

Weelstraat 1 4307 BR Oosterland

  • Schoolfoto van DS J Bogermanschool
  • Schoolfoto van DS J Bogermanschool
  • Schoolfoto van DS J Bogermanschool
  • Schoolfoto van DS J Bogermanschool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Aan het eind van de schoolloopbaan wordt aan de leerlingen van groep 8 een vragenlijst voorgelegd waarin gevraagd wordt naar de veiligheidsbeleving, de didactische kwaliteiten, de handhaving van regels, huiswerk e.d. Deze vragenlijst wordt jaarlijks afgenomen en intern binnen het (management)team en geëvalueerd.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven