Openbare Basisschool de Pionier

Zeislaan 3 4904 VC Oosterhout

  • Leerlingen uit groep 8 lezen wekelijks samen met een leerling uit groep 4.
  • Alle groepen hebben een digibord en in de groepen 5 tot en met 8 werken alle leerlingen met een chromebook.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OBS DE PIONIER APRIL 2022 en 2023

Eigen meetlat:
Het tevredenheidsonderzoek is een hulpmiddel om de tevredenheid onder de ouders, leerlingen en medewerkers  van de school in kaart te brengen. Deze vragenlijsten zijn van PO-vensters, en de resultaten worden gepubliceerd op Vensters PO.

Doel:
Met behulp van de vragenlijsten kan de kwaliteitswaarneming van de ouders, leerlingen en medewerkers in kaart worden gebracht.
De resultaten van de vragenlijsten kunnen dienen als basis om de dialoog aan te gaan, zowel intern binnen de school als extern met ouders, met collega scholen en het bestuur.

Onze eigen kwaliteitsbepaling
Aan de hand van de vragenlijsten bepalen we vooraf het te halen resultaat voor onze eigen kwaliteitsbepaling.
Onze meetlat voor de Pionier ligt voor de meeste vragen op 3,0.  Bij de vragenlijsten voor de leerlingen zitten een aantal vragen met een afwijkende schaalverdeling. Mocht de school die eigen norm niet halen wordt er verder ingezoomd. Dan gaan we samen met onze klankborden bepalen welke acties we kunnen inzetten om een verbetering tot stand te brengen.

Zie de bijlage voor de verslaglegging van het tevredenheidsonderzoek afgenomen in april 2022.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouderheidstevredenheidsenquête wordt eens in de twee jaar afgenomen.
Voor de Pionier is dat voor het laatst in april 2020 gedaan.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven