Openbare Basisschool de Pionier

Zeislaan 3 4904 VC Oosterhout

 • Hoek Zeislaan / Karrestraat
 • Iedere groep heeft afspraken omtrent het gedrag en omgang.
 • Veel ruimte om te spelen op het schoolplein.
 • Leerlingen uit groep 8 lezen wekelijks samen met een leerling uit groep 4.
 • Alle groepen hebben een digibord en in de groepen 5 tot en met 8 werken alle leerlingen met een chromebook.

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In de afgelopen 2 schooljaren hebben we de AMN Eindtoets afgenomen en niet de Centrale Eindtoets van Cito. We hebben voor deze toets gekozen omdat het beter aansluit op onze leerlingen en de manier waarop we naar de ontwikkeling van kinderen kijken. De resultaten op de Eindtoets laten al jaren (net als bij de voorheen gemaakte Cito Eindtoets) een gemiddelde score ruim boven het landelijk gemiddelde zien.

De score van de AMN Eindtoets ligt tussen de 300 en 500 punten. De score van de Cito Eindtoets ligt tussen de 520 en 545. Vanuit de overheid zijn deze scores vergeleken en wordt voor iedere toets een inspectie-ondergrens vastgesteld. Een inspectie-ondergrens op de Cito Eindtoets heeft op deze manier dezelfde waarde als de inspectie-ondergrens bij de AMN Eindtoets.

De uitgangspunten van de AMN Eindtoets:

 • 3x 2 Uur digitaal
 • Adaptief (de toetsvragen worden aangepast aan het niveau van het kind)
 • Vaardigheden en capaciteiten worden gemeten (rekenen, taalverzorging en lezen)
 • Houding, gedrag en interesse worden gemeten
 • Begeleidingsstijl wordt in kaart gebracht
 • Vragenlijst voor leerlingen, ouders en leerkrachten om informatie op te halen

We zijn er trots op dat we alle leerlingen laten meedoen aan de Eindtoets. Op De Pionier krijgen kinderen op uiteenlopende niveaus onderwijs. Bij doorverwijzing naar het Voortgezet Onderwijs beperken we ons niet tot het getal van de AMN Eindtoets, maar kijken we breed naar het kind. We letten naast toetsresultaten ook op werkhouding, motivatie en de sociaal emotionele ontwikkeling. Als we alles zorgvuldig hebben afgewogen, bepalen we ons advies. Leerlingen en ouders worden betrokken in dit proces. Uiteindelijk stelt de school het advies op.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven