Openbare Basisschool de Pionier

Zeislaan 3 4904 VC Oosterhout

  • Leerlingen uit groep 8 lezen wekelijks samen met een leerling uit groep 4.
  • Alle groepen hebben een digibord en in de groepen 5 tot en met 8 werken alle leerlingen met een chromebook.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op basisschool De Pionier in Oosterhout!

Op onze school geven we ieder kind, samen met ouders/verzorgers, een stevige basis van kennis en ervaringen die zij in hun verder leven kunnen uitbreiden. We hebben een fijne, warme school die uitgaat van een positieve benadering. Onze kinderen in groep 7 & 8 gaven De Pionier zelfs een gemiddelde van 8,2 in het leerlingtevredenheidsonderzoek!

De kwaliteit van ons onderwijs is hoogwaardig en sluit goed aan op het VO waardoor onze kinderen zich succesvol verder kunnen ontwikkelen. In ons bevlogen team met verschillende expertises werken we elke dag aan een verdere verbetering van ons onderwijs.

Neem gerust contact met ons op voor een kennismaking.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positief en warm klimaat
  • Openbaar onderwijs
  • Ouder, kind en school samen
  • Innovatief
  • Talentvol en hecht team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De grote groei van Obs de Pionier vanwege een nieuwbouwwijk tegenover de school, is tot een einde gekomen. De vele kleuters zijn nu uitgegroeid tot (bijna) schoolverlaters. De krimp zet niet zo hard door als de statistieken van de gemeente Oosterhout laten zien en daar zijn we trots op. We kunnen hierdoor kleine klassen creëren waardoor er meer aandacht voor ieder kind is.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
324
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

OBS De Pionier zorgt in haar omgeving voor:

• een leer -en werkomgeving waarin actief burgerschap en sociale integratie zichtbaar zijn, brengt die zelf in de praktijk en biedt leerlingen mogelijkheden om daarmee te oefenen.

• schenkt nadrukkelijk aandacht aan de verschillende godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving.

• leert leerlingen om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking.

• werkt vanuit de visie van Gordon.

Terug naar boven