RK Basisschool De Berkenhof

Kevelaar 4 4907 KW Oosterhout

Schoolfoto van RK Basisschool De Berkenhof

In het kort

Toelichting van de school

De Berkenhof is een kleinschalige school in de wijk Dommelbergen. Onze school heeft een voorschool. Hier begeleiden we de kinderen vanaf 2 jaar en 6 maanden voordat zij op 4 jarige leeftijd doorstromen naar groep 1 van de basisschool. De basisschool telt 4 groepen: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.

Naast basisschool de Berkenhof heeft ook Stichting Kinderopvang Oosterhout een voor- tussen- en naschoolse opvang in onze vestiging. Ook hebben Joki-C en een behandelgroep van Kentalis een plaatsje in ons gebouw.

Onze visie en uitgangspunten zijn te vinden in onze uitgebreide schoolgids die op onze website staat: www.kbsdeberkenhof.nl

Door het bezoek aan deze website kunt u een goed beeld krijgen van onze school. En.......natuurlijk bent u altijd welkom om een kijkje te komen nemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Multicultureel
  • Gelijke kansen
  • Veiligheid en geborgenheid
  • Laagdrempelig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
70
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven