KBS de Berkenhof

Kevelaar 4 4907 KW Oosterhout

Schoolfoto van KBS de Berkenhof

In het kort

Toelichting van de school

Alle ruimte aan de Kevelaar

We zijn gehuisvest in de wijk Dommelbergen en beschikken over een ruim gebouw, dat alle ruimte biedt die we nodig hebben. 

Onze School KBS de Berkenhof is een knusse school van zo'n 70 leerlingen, verdeeld over 4 combinatiegroepen.

Kinderen vanaf 2,5 jaar zijn welkom op onze voorschool. Wij bieden goed onderwijs in alle vakken. We zijn trots op ons leesonderwijs en onze verkeers- en sporteducatie en dat we een gezonde school zijn. Wij werken met de nieuwste methodes, hebben in alle groepen een digibord/touchscreen. In het gebouw hebben we meerdere computers ter beschikking en vanaf groep werken we met tabletonderwijs. 

Aanmelden voor de basisschool kan in principe altijd. U kunt een afspraak maken met de directie van de school voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. U kunt ons bereiken via tel. 0162-431375 of via directie@kbsdeberkenhof.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Multicultureel
  • Gelijke kansen
  • Veiligheid en geborgenheid
  • Laagdrempelig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
54
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven