RK Basisschool de Touwbaan

Touwbaan 16 4901 GG Oosterhout

  • In onze school is de voorschool gevestigd. Wij bieden kinderen een doorgaande lijn in ontwikkeling aan van 2 1/2 t/m 12 jaar
  • Ouders nemen kennis van de werkwijzen tijdens coop.
  • De Touwbaan heeft een nieuw, prachtig ingericht gebouw en staat in het centrum van Oosterhout.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de school hebben wij een aantal collega's die als het nodig is de vervanging kunnen opvangen. Dit noemen wij de vervangingslaag. Prettig voor onze leerlingen omdat deze leerkrachten bekend zijn bij hen. Ook kunnen wij op deze manier het onderwijs continueren op de manier zoals onze leerlingen het gewend zijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de kleuters werken we met de methode Kleuterplein waar de verschillende vakken zoals taal, rekenen maar ook sociaal emotionele ontwikkeling aanbod komen. Aan de hand van thema's zoals; Lente, Machines, de winkel, gezondheid e.a. is er een cyclus opgebouwd door het hele jaar heen om het onderwijsaanbod op een betekenisvolle manier aan te bieden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij de groepen 3 t/m 8 wordt er aan de hand van de gestelde kerndoelen die door de overheid zijn vastgesteld het onderwijs aangeboden. Dit kan vanuit de Coöperatieve werkvormen, maar ook het bewegend leren wordt ingezet.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Touwbaan heeft een grote diversiteit aan leerlingen. Op verschillende niveaus wordt extra ondersteuning ingezet. Zo werken we onder andere met een leesexpert, een hoogbegaafdheidsspecialist en een externe remedial teacher. Ook zijn er leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in het maken van groepsanalyses. Deze worden vooral ingezet bij het formeren van de 2 groepen 3, die voortkomen uit de 4 groepen 2. De onderbouw maakt gebruik van een onderwijsassistent die met kleine groepjes aan de slag gaat. Onze interne begeleider brengt door middel van het maken van een trendanalyse adh van de toets gegevens in kaart waar de ondersteuning nodig is. Zij gaat 2x per jaar in gesprek met de groepsleerkracht om advies of ondersteuning aan te bieden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ambitie van de Touwbaan is om iedere leerling op zijn of haar niveau de ondersteuning te bieden waar nodig is. Deze ondersteuning is gericht op cognitie en sociaal emotioneel. Wij willen graag vanuit onze visie dat iedere leerling met plezier naar school komt, groeit en tot bloei komt vanuit een veilig schoolklimaat.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op de Touwbaan is een voorschool aanwezig, wij noemen dit PeuterTijd. Het uitgangspunt van de PeuterTijd is het bieden van veiligheid, gezelligheid en geborgenheid aan de kinderen. Vanuit dit uitgangspunt streven wij ernaar een plaats te zijn waar peuters van 2½ tot 4 jaar zich door middel van spel kunnen ontwikkelen en leren in eigen tempo. Door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden, kunnen alle peuters zich optimaal ontwikkelen. Op de PeuterTijd worden de kinderen zo goed mogelijk geobserveerd en gevolgd in hun ontwikkeling. Dit wordt geregistreerd in het programma: ”KIJK”. Mocht er sprake zijn van een achterstand of van ontwikkelingsproblemen, dan kunnen die op tijd gesignaleerd worden. In overleg met de ouders kan een deskundige ingeschakeld worden. Er is een warme samenwerking tussen de PeuterTijd en de basisschool. Onze interne begeleider wordt ook betrokken bij de peuters. Zo ontstaat er een doorgaande ontwikkelingsregistratie van de gehele schoolgaande loopbaan van een kind.

Terug naar boven