RK Basisschool de Touwbaan

Touwbaan 16 4901 GG Oosterhout

  • In onze school is de voorschool gevestigd. Wij bieden kinderen een doorgaande lijn in ontwikkeling aan van 2 1/2 t/m 12 jaar
  • Ouders nemen kennis van de werkwijzen tijdens coop.
  • De Touwbaan heeft een nieuw, prachtig ingericht gebouw en staat in het centrum van Oosterhout.

In het kort

Toelichting van de school

Onze missie

Vroeger stond op de plaats waar onze katholieke basisschool met ruim 350 leerlingen nu staat, een touwslagerij. Het touw is datgene wat ons verbindt in het samen, spelen, leren en groeien met de kinderen, ouders en het team. Respect staat hoog in het vaandel. We zien ouders als partners, waarbij opvoeden en onderwijzen niet los van elkaar staan.

Onze visie

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen en goed in hun vel zitten. Een vriendelijk en veilig klimaat, evenals rust, orde, regelmaat en gezondheid hechten wij veel waarde aan. Wij groeien mee met de veranderingen in de maatschappij door kinderen de vaardigheden bij te brengen die nodig zijn voor de toekomst.

Onze waarden

Samen- leren met en van elkaar

Spelen- zelf ervaren en onderzoeken in een veilige leeromgeving

leren- van vaardigheden gericht op nu en de toekomst

Groeien- met aandacht voor elkaar en onze omgeving


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen- leren met en van elkaar
  • Spelen- ervaren en onderzoeken
  • Leren- nu en toekomst
  • Groeien- aandacht voor elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
329
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven