RK Basisschool de Touwbaan

Touwbaan 16 4901 GG Oosterhout

  • In onze school is de voorschool gevestigd. Wij bieden kinderen een doorgaande lijn in ontwikkeling aan van 2 1/2 t/m 12 jaar
  • In de ateliers ontwikkelen kinderen vaardigheden op het gebied van muziek, fotografie, kunsthistorie, dans, drama etc.
  • Ouders nemen kennis van de werkwijzen tijdens coop.
  • De Touwbaan heeft een nieuw, prachtig ingericht gebouw en staat in het centrum van Oosterhout.

In het kort

Toelichting van de school

De Touwbaan is een Katholieke school met ongeveer 300 leerlingen in het centrumvan Oosterhout. De school ligt centraal in woonwijk "Meester van 't Hof". Wij werken binnen ons leerstofjaarklassensysteem volgens de didactische structuren van Coöperatief Leren. Bij Coop wordt de samenwerking tussen de kinderen geregeld en gestructureerd. Coop wordt op alle niveaus van de school ingezet en heeft als uitgangspunt: GIPS
Gelijke deelname
Individuele aansprakelijkheid
Positieve wederzijdse afhankelijkheid
Simultane interactie

Op KBS deTouwbaan staan acht woorden centraal: Samen, Welbevinden, Sfeervol, Openheid,Respect, Flexibel, Adaptief onderwijs en Ontplooiingskansen. Ze vormen het uitgangspunt van het onderwijs op de Touwbaan.

Binnen Oosterhout is KBS de Touwbaan een van de vijf pilotscholen op het gebied van cultuur.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • 3 pijlers:
  • Coöperatief Leren
  • Cultuur
  • Rots en Water

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
317
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven