RK Basisschool De Westhoek

Nieuwe Bouwlingstraat 33 4901 KJ Oosterhout

Schoolfoto van RK Basisschool De Westhoek

In het kort

Toelichting van de school

Respect, Vertrouwen, Veiligheid, Samen en Plezier

K.B.S. De Westhoek is een grotere school in het centrum van Oosterhout. De school kenmerkt zich door het positieve klimaat in brede zin.

De school werkt met een jaarklassensysteem en heeft  een voorschool, 7 kleutergroepen en vervolgens van alle jaarlagen 2 of 3 groepen. De groepen zijn verdeeld over 2 gebouwen, welke tegenover elkaar gelegen zijn.

Mocht u meer informatie over de school wensen, nodig ik u van harte uit een afspraak te maken zodat u zelf de school "in bedrijf" kunt ervaren. U kunt een afspraak maken met de directeur, Mireille Daanen, via directie@kbsdewesthoek.nl

U bent van harte welkom! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Samen
  • Respect
  • Plezier
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
497
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven