RK Basisschool Torenschouw

Putterstraat 3 4901 BE Oosterhout

  • Tijdens groepsdoorbroken themagericht werken in het atelier
  • Schoolfoto van RK Basisschool Torenschouw
  • Tijdens onderzoek in het atelier

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Tweejaarlijks nemen wij een tevredenheidsonderzoek af onder alle ouders, medewerkers en leerlingen van groep 5 t/m 8. De resultaten van deze enquête worden besproken met het team en de MR en vervolgens gecommuniceerd naar alle ouders. De school gebruikt de resultaten als basis voor dialoog en haalt er verbeterpunten uit. Naast deze tweejaarlijkse enquête nemen we in de groepen 5 t/m 8 twee maal per jaar de Kanvas leerlingenvragenlijst af.     

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Tweejaarlijks nemen wij een tevredenheidsonderzoek af onder alle ouders, medewerkers en leerlingen van groep 5 t/m 8. De resultaten van deze enquête worden besproken met het team en de MR en vervolgens gecommuniceerd naar alle ouders. De school gebruikt de resultaten als basis voor dialoog en haalt er verbeterpunten uit.     
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven