RK Basisschool Torenschouw

Putterstraat 3 4901 BE Oosterhout

  • Tijdens groepsdoorbroken themagericht werken in het atelier
  • Schoolfoto van RK Basisschool Torenschouw
  • Tijdens onderzoek in het atelier

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging wordt geregeld via Leswerk.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd in de eerste 2 jaren wordt besteed aan taal- en rekenontwikkeling,

zowel in de kring als tijdens het werken en spelen.

Er is dagelijks veel tijd voor gericht en vrij spel in deze groepen.

Voor een volledig rooster en mondelinge uitleg kunt u terecht bij de leerkrachten van deze groepen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Torenschouw is een reguliere basisschool.

We kunnen onze leerlingen ondersteuning bieden in de groepen op het gebied van lezen, spelling, taal, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling. Voor deze gebieden werken we met groepshandelingsplannen.

Op school zijn protocollen aanwezig voor lezen, rekenen en begaafdheid.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De voorschool van Torenschouw is onderdeel van voorschool Paulo Freire/Torenschouw. Deze voorschool biedt mogelijkheid tot VVE.

Terug naar boven