RK Basisschool Torenschouw

Putterstraat 3 4901 BE Oosterhout

  • Tijdens groepsdoorbroken themagericht werken in het atelier
  • Schoolfoto van RK Basisschool Torenschouw
  • Tijdens onderzoek in het atelier

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van basisschool Torenschouw, één van de scholen van Delta-Onderwijs in Oosterhout.

Torenschouw is een betrokken, veilige en kleinschalige school. Een school met oog voor de kwaliteiten van iedere kind. Een school waar je mag zijn wie je bent. Een school waar we door samen denken - samen werken - samen doen - samen vieren en samen verder te gaan ons onderwijs richten op zowel cognitieve als persoonlijke groei van ieder kind.

Onze waarden zijn:

samen denken: vragen, proberen, onderzoeken ,delen 

samen werken: overleggen, vergelijken, kiezen, afspreken, delen

samen doen: invullen, maken, vormgeven, bouwen, delen

samen vieren: presenteren, reflecteren, evalueren, delen en samen verder groeien

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • betrokken
  • kleinschalig
  • veilig
  • onderzoeken
  • reflecteren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We kiezen er als school bewust voor klein te blijven.  In de kleinschaligheid ligt onze kracht. Het werken met combinatiegroepen zien we als een kans. Onze kinderen volgen instructielessen in kleinere groepen, leren zelfstandig te werken en samenwerkend oplossingen te zoeken.

Onze leerlingen komen vooral uit de wijk rondom onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven