OBS De Duizendpoot

Willem Dreeslaan 1 4908 CA Oosterhout

  • Schoolfoto van OBS De Duizendpoot
  • Jij bent van waarde. Jij doet ertoe. Ik heb jou nodig en jij mij. We vormen een SAMENleving
  • Wie ben ik en wie ben jij? Jezelf zijn betekent dat er een omgeving nodig is waar je je veilig en op je gemak voelt.
  • Onze school is een plek waar we de behoeften van kinderen, ouders en collega’s herkennen en onderkennen.
  • We gaan dus steeds op zoek naar de manier waarop JIJ het beste leert en geven niet op als het even niet lukt.

In het kort

Toelichting van de school

Wat leuk dat je een kijkje door ons venster neemt! 

Op onze fijne, middelgrote school bieden we één plek voor onderwijs, opvang en ontwikkeling van alle kinderen van 2,5  - 12 jaar. We zijn er met een enthousiast en betrokken team elke dag op uit om voor élk kind het verschil te maken.

We willen een school zijn waar kinderen gelukkig zijn en waar ze zich in een veilige omgeving mogen en kunnen ontwikkelen tot de beste en mooiste versie van zichzelf om zo een positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving. 

We zijn er daarbij van overtuigd dat iedereen kan en wil leren, maar dat ieder dit wel op eigen wijze doet. 

Welkom op De Duizendpoot, welkom op onze school!
Neem ook eens een kijkje op onze site.http://www.obsduizendpoot.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • We doen het SAMEN
  • We VERTROUWEN elkaar
  • We zijn NIEUWSGIERIG
  • We zijn UNIEK
  • ONTWIKKELING centraal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven