Openbare Basisschool Sterrendonk

Sterrenlaan 25 4907 GH Oosterhout

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit twee voorschoolleidsters (pedagogisch professionals) vijftien leerkrachten, een intern begeleider, twee medewerkers conciërge en administratie, een eindverantwoordelijk schoolleider. Gedetacheerd vanuit SKO: pedagogisch medewerkers tussen schoolse opvang en vanuit Moove: vakdocenten gym. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Delta onderwijs maakt gebruik van bureau Leswerk. Soms is intern vervanging mogelijk door een ander teamlid.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Toelichting volgt

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Dyslexie 
Wanneer uit het dyslexieonderzoek blijkt dat er sprake is van ‘ernstige, enkelvoudige dyslexie’ komt het kind in aanmerking voor behandeling.  Het kind krijgt dan een dyslexieverklaring. De behandeling bestaat uit wekelijkse sessies op school waarbij het kind ook huiswerk meekrijgt. Ook de school wordt gevraagd extra te oefenen. De ontwikkeling en voortgang van het kind worden regelmatig bekeken. De behandelaars zijn praktijkmensen met kennis van dyslexie en zij hebben een opleiding tot behandelaar gevolgd.

Bouw 
Bouw is een interventieprogramma voor jonge leerlingen bij wie vertraging is geconstateerd in het proces van beginnende geletterdheid. Het is een computergestuurd programma met een tutor, die instructie en aanwijzingen geeft aan de leerling

Hoogbegaafdheid Op school is een hoogbegaafdheidscoördinator  aanwezig. Om de signalering en diagnostiek te stroomlijnen zal gewerkt worden volgens het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Dit protocol bevat de instrumenten ten behoeve van signalering en diagnostiek, verzorgt de interpretatie van gegevens en genereert een identificatieverslag over de leerling. 

Compacten en verrijken
Veelal zal de leerstof uit de bestaande methoden versneld en/of kernachtig aangeboden worden, we noemen dat compacten. Daarnaast zal de leerstof aangevuld worden met verrijkingsstof. Het groepsproces en de gezamenlijke instructies worden daarbij niet uit het oog verloren. Vooral de sociaal emotionele aspecten worden bij deze leerlingen nauwlettend in de gaten gehouden.

Ploeterklas
Leerlingen die in aanmerking komen voor compacten en verrijken van de leerstof, werken eens per week in de Ploeterklas. Deze leerlingen krijgen speciale begeleiding bij het werken aan projecten. De leerkracht van de ploeterklas coördineert het (hoog)begaafdheidsbeleid  en stuurt deze leerlingen aan.   

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Met inzet van de NPO gelden, worden mogelijkheden benut om leerlingen ook buiten de groep extra te begeleiden.
Verschillende leerkrachten houden zich bezig met ondersteuning van kleine groepen leerlingen, vooral op het gebied van lezen, taal en rekenen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

SKO (Stichting Kinderopvang Oosterhout) verzorgt BSO (Buitenschoolse Opvang) in ons schoolgebouw.

Pedagogisch medewerkers van SKO assisteren in de kleutergroepen tijdens de lunch en verzorgen pleinwacht tijdens de grote pauze.

Terug naar boven