Openbare Basisschool Sterrendonk

Sterrenlaan 25 4907 GH Oosterhout

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk

In het kort

Toelichting van de school

Onze missie:
Een goede kwaliteit van basisonderwijs, waarbij zo hoog mogelijk wordt ingezet voor elke individuele leerling, met zorg en differentiatie voor meer begaafde en minder begaafde leerlingen, binnen een kleinschalig, veilig en gestructureerd schoolklimaat.


Toelichting op onze missie:
OBS Sterrendonk is een sfeervolle openbare basisschool met een eigen voorschool.
De school staat centraal in de wijk Dommelbergen en huist onder één dak en werkt samen met de kinderopvang van SKO "'t Sterrenrijk" en buitenschoolse opvang "Schokio2".

Ouders, uit diverse wijken, kiezen voor onze basisschool vanwege de goede onderwijsresultaten, de onderlinge betrokkenheid van kinderen, personeel en ouders, de goede zorgstructuur, het fijne schoolklimaat, of het openbare karakter.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen gemotiveerd en met plezier naar school komen. We benaderen elkaar positief en werken aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Vanuit die basis hechten we sterk aan een hoge kwaliteit van het onderwijs voor elke individuele leerling. We evalueren de resultaten van ons onderwijs tweemaal per jaar op school-, groeps- en individueel niveau.

Een bevlogen team van leerkrachten zet zich ervoor in om zo effectief mogelijk les te geven. Dit doen we in een gedifferentieerd leerstofjaarklassensysteem, met een gestructureerde werkwijze die voor leerlingen duidelijkheid biedt. Zowel excellent presterende leerlingen als leerlingen die extra zorg nodig hebben worden goed ondersteund.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren heeft de school een groei doorgemaakt. We verwachten in 2019 ca 210 leerlingen.

De school heeft in totaal 9 groepen. Drie groepen 1-2, een groep 3, 4, 5, 6, 7,en 8.

Weergave

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven