Openbare Basisschool Sterrendonk

Sterrenlaan 25 4907 GH Oosterhout

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk

In het kort

Toelichting van de school

Onze missie:
Een STER in onderwijs. We bieden een stevige basis, door goed opbrengstgericht onderwijs, waarbij zo hoog mogelijk wordt ingezet voor elke leerling, met differentiatie en ondersteuning, binnen een veilig en gestructureerd schoolklimaat.

Toelichting op onze missie:
OBS Sterrendonk is een sfeervolle openbare basisschool met een eigen voorschool.
De school staat centraal in de wijk Dommelbergen. De school werkt samen met de Buitenschoolse opvang van SKO: Schokio 2, de BSO is gehuisvest in het gebouw.

Ouders, uit diverse wijken, kiezen voor onze basisschool vanwege de goede onderwijsresultaten, de onderlinge betrokkenheid van kinderen, personeel en ouders, de goede zorgstructuur, het fijne schoolklimaat, of het openbare karakter.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen gemotiveerd en met plezier naar school komen. We benaderen elkaar positief en werken aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Vanuit die basis hechten we sterk aan een hoge kwaliteit van het onderwijs voor elke individuele leerling. We evalueren de resultaten van ons onderwijs tweemaal per jaar op school-, groeps- en individueel niveau.

Een bevlogen team van leerkrachten zet zich ervoor in om zo effectief mogelijk les te geven. Dit doen we in een gedifferentieerd leerstofjaarklassensysteem, met een gestructureerde werkwijze die voor leerlingen duidelijkheid biedt. Zowel excellent presterende leerlingen als leerlingen die extra zorg nodig hebben worden goed ondersteund.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • sfeer
  • structuur
  • kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school maakt de afgelopen 15 jaar een constante lichte groei door. Op 1-10-2022 telde de school 249 leerlingen.

De school heeft 11 groepen. Drie groepen 1-2, twee groepen 3, een groep 4, een groep 5, een groep 5/6, een groep 6, een groep 7 en een groep 8. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
251
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven