Openbare Basisschool Sterrendonk

Sterrenlaan 25 4907 GH Oosterhout

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk

In het kort

Toelichting van de school

Onze missie:
Een STER in onderwijs. We bieden een stevige basis, door goed opbrengstgericht onderwijs, waarbij zo hoog mogelijk wordt ingezet voor elke leerling, met differentiatie en ondersteuning, binnen een veilig en gestructureerd schoolklimaat.

Toelichting op onze missie:
OBS Sterrendonk is een sfeervolle openbare basisschool met een eigen voorschool.
De school staat centraal in de wijk Dommelbergen. De school werkt samen met de Buitenschoolse opvang van SKO: Schokio 2, de BSO is gehuisvest in het gebouw.

Ouders, uit diverse wijken, kiezen voor onze basisschool vanwege de goede onderwijsresultaten, de onderlinge betrokkenheid van kinderen, personeel en ouders, de goede zorgstructuur, het fijne schoolklimaat, of het openbare karakter.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen gemotiveerd en met plezier naar school komen. We benaderen elkaar positief en werken aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Vanuit die basis hechten we sterk aan een hoge kwaliteit van het onderwijs voor elke individuele leerling. We evalueren de resultaten van ons onderwijs tweemaal per jaar op school-, groeps- en individueel niveau.

Een bevlogen team van leerkrachten zet zich ervoor in om zo effectief mogelijk les te geven. Dit doen we in een gedifferentieerd leerstofjaarklassensysteem, met een gestructureerde werkwijze die voor leerlingen duidelijkheid biedt. Zowel excellent presterende leerlingen als leerlingen die extra zorg nodig hebben worden goed ondersteund.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • sfeer
 • structuur
 • kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is al jaren licht aan het groeien. Steeds meer ouders uit zowel de wijk als van verder weg kiezen bewust voor OBS Sterrendonk. Voor schooljaar 2023-2024 hebben wij 13 (kleine) groepen kunnen maken.

Prognose groepsgrootte:

 • 4 groepen 1/2 (starten met 18 kinderen per klas en groeit door tot 26 kinderen per klas)
 • 2 groepen 3 (gemiddeld 18 kinderen per klas)
 • 2 groepen 4 (gemiddeld 18 kinderen per klas)
 • 1 groep 5 (25 kinderen in de klas)
 • 2 groepen 6 (gemiddeld 18 kinderen per klas)
 • 1 groep 7 (29 kinderen in de klas; instroomstop)
 • 1 groep 8 (23 kinderen in de klas

Wij hanteren het nieuw ontwikkelde toelatingsbeleid, dat betekent dat maximaal 28 kinderen in een klas mogen zitten. Groep 7 is een uitzondering en daarbij geldt een instroomstop.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
269
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven