Montessorischool Oosterhout

Trekbeemd 34 4907 DP Oosterhout

  • Iedere groep zorgt voor zijn eigen tuintje.
  • Een plaats in de school waar leerlingen en personeel kan werken, spelen en elkaar ontmoeten.
  • De school heeft rijk ingerichte hoeken waar kinderen kunnen spelen en leren. De kinderen worden uitgedaagd tot spel.
  • De lokalen zijn sfeervol ingericht. We zorgen voor een rijke leeromgeving.
  • Binnen onze school wordt er uiteraard veel gewerkt met Montessorimaterialen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school


In maart 2022 is de leerlingtevredenheid gemeten onder de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de Montessorischool Oosterhout.
De leerlingen geven de school een gemiddeld rapportcijfer van 8,6!Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020- 2021 is er een vragenlijst oudertevredenheid afgenomen onder alle ouders. 
De ouders geven de school een gemiddeld rapportcijfer van 8,7.
Het onderzoek is uitgevoerd door Vensters. De volledige resultaten van het onderzoek zijn op school in te zien.
De resultaten van de peiling worden besproken binnen het team, met een vertegenwoordiging van de ouders en gepresenteerd aan de ouders via de nieuwsbrief. De resultaten leiden waar nodig tot het versnellen / opstarten van veranderingen. 
Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven