Montessorischool Oosterhout

Trekbeemd 34 4907 DP Oosterhout

  • Schoolfoto van Montessorischool Oosterhout
  • Iedere groep zorgt voor zijn eigen tuintje.
  • Schoolfoto van Montessorischool Oosterhout
  • Schoolfoto van Montessorischool Oosterhout
  • Schoolfoto van Montessorischool Oosterhout

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school


In maart 2021 is de leerlingtevredenheid gemeten onder de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de Montessorischool Oosterhout.
De leerlingen geven de school een gemiddeld rapportcijfer van 9,4!Tevredenheid
9,4
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020- 2021 is er een vragenlijst oudertevredenheid afgenomen onder alle ouders. 
De ouders geven de school een gemiddeld rapportcijfer van 8,7.
Het onderzoek is uitgevoerd door Vensters. De volledige resultaten van het onderzoek zijn op school in te zien.
De resultaten van de peiling worden besproken binnen het team, met een vertegenwoordiging van de ouders en gepresenteerd aan de ouders via de nieuwsbrief. De resultaten leiden waar nodig tot het versnellen / opstarten van veranderingen. 
Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven