Montessorischool Oosterhout

Trekbeemd 34 4907 DP Oosterhout

  • Iedere groep zorgt voor zijn eigen tuintje.
  • Een plaats in de school waar leerlingen en personeel kan werken, spelen en elkaar ontmoeten.
  • De school heeft rijk ingerichte hoeken waar kinderen kunnen spelen en leren. De kinderen worden uitgedaagd tot spel.
  • De lokalen zijn sfeervol ingericht. We zorgen voor een rijke leeromgeving.
  • Binnen onze school wordt er uiteraard veel gewerkt met Montessorimaterialen.

In het kort

Toelichting van de school

Montessorischool Oosterhout heet u van harte welkom.

Onze school ligt in de wijk Dommelbergen, Oosterhout Noord.
Montessorischool Oosterhout is een neutraal bijzondere basisschool. Gelijkwaardigheid, tolerantie en transparantie zijn de uitgangspunten van neutraal bijzonder onderwijs.

Montessorischool Oosterhout is een school in beweging. Het is een fijne school, waar leerlingen en leerkrachten met plezier leren, met elkaar en van elkaar.

We bieden de leerlingen die lesstof, die kinderen aan het denken zetten en hen aanzetten tot  nieuwe leervragen.
De visie van Maria Montessori vormt daarbij de basis.

De 5 pijlers vanuit het gedachtegoed van Maria Montessori zijn:
- Zelfstandigheid vergroten en sociaal vaardig worden.
- Een rijk ingerichte voorbereide leeromgeving aanbieden.
- Effectieve instructie middels (groeps) lesjes.
- Vrijheid in gebondenheid.
- Ruimte voor iedere talent.

Leerlingen van Montessorischool Oosterhout zijn creatieve denkers en doeners, authentiek, initiatiefrijk, breed geïnteresseerd, onderzoekend en stappen vol vertrouwen het voortgezet onderwijs in. 

Mocht u nieuwsgierig geworden zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie van de school. Ook op onze website www.montessorischooloosterhout.nl  kunt u veel aanvullende informatie vinden.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het kind centraal
  • 'Leer mij het zelf te doen'
  • Welbevinden
  • Talentontwikkeling
  • Wereldwijs worden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 is Montessorischool Oosterhout gestart met 178 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Montessorischool Oosterhout biedt de volgende diensten:

- Voorschool: Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar

- Basisonderwijs: Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

Stichting kinderopvang Oosterhout (SKO) verzorgt in onze school

- Dagopvang (0-4 jaar)

- Buitenschoolse opvang (voor & na onderwijstijd van 7.00 tot 18.30 uur)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven