Basisschool Sam Sam

De Honsvoet 4 6678 BT Oosterhout (Gelderland)

  • Schoolfoto van Basisschool Sam Sam
  • Schoolfoto van Basisschool Sam Sam
  • Schoolfoto van Basisschool Sam Sam
  • Schoolfoto van Basisschool Sam Sam

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het is op de meeste scholen niet meer zo dat een leerkracht vijf dagen voor de groep staat en daarmee de enige leerkracht voor de groep is. Veel mensen in het onderwijs werken parttime. Hierdoor hebben groepen te maken met verschillende leerkrachten. We proberen het aantal te beperken, maar zoals u waarschijnlijk wel weet, is het steeds moeilijker om vervanging te regelen. Bij afwezigheid van leerkrachten bijvoorbeeld door ziekte, familieomstandigheden, scholing of een andere vorm van verlof, spannen wij ons in om voor vervanging te zorgen. Indien mogelijk wordt een vervanging door een collega ingevuld. In andere gevallen kan de school terugvallen op een vervangingspool.  Mocht er geen vervanging beschikbaar zijn dan zal een klas verdeeld worden over andere groepen. Alleen in het uiterste geval adviseren wij ouders om hun kind thuis te houden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Terug naar boven