De Vliekotter

Vliestraat 26 1794 AV Oosterend (Noord-Holland)

  • De school vanaf de Vliestraat bekeken.
Het schoolplein met het pannaveld, speeltoestellen en het bosje zijn zichtbaar vanaf de Mulderstraat.
  • Schoolfoto van De Vliekotter
  • De school vanaf het schoolplein bekeken.
  • Ons prachtige speelschip op het plein aan de kant van de Mulderstraat.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks nemen wij bij onze leerlingen een tevredenheidsvragenlijst af. In het schooljaar 2021-2022 hebben de kinderen van groep 6 t/m 8 deze tevredenheidsvragenlijst ingevuld. We willen graag weten hoe onze leerlingen over de school en de leerkrachten denken. Hun mening telt en daar willen wij graag naar luisteren. We zijn blij dat de kinderen de veiligheid als goed beoordelen. Het rapport wordt tijdens een teamvergadering besproken waarbij de focus ligt op het onderdeel ''Word je wel eens uitgescholden door kinderen op school?'',  ''Word je wel eens expres buitengesloten door kinderen op school?'' en ''Doen kinderen op school je wel eens expres pijn (bijv. schoppen, slaan).'' De scores van deze 3 onderdelen zijn niet zorgwekkend uit het onderzoek gekomen, maar behoeven wel onze aandacht. 

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Onze school wil werken aan de continue verbetering van haar kwaliteit. Op alle mogelijke terreinen. Vandaar dat we aan diverse doelgroepen vragen hoe zij tegen ons onderwijs (in de meest brede zin) en ons functioneren aankijken. Op die manier krijgen we een scherp beeld van onze sterke en zwakke kanten. Hoe meer meningen we verzamelen, des te betrouwbaarder is dit onderzoek, en des te beter kunnen we onze kwaliteit optimaliseren. Ouders vullen één keer in de 2 jaar een tevredenheidsvragenlijst in. Deze lijsten worden na afloop besproken met het team en de MR en samen kijkt men of er verbeterpunten naar voren komen waar aan gewerkt moet worden. Er volgt altijd een terugkoppeling naar ouders. 

Samenwerkingsschool De Vliekotter scoort als school een 3,68. Daarmee scoort de school goed. De respons op de Vragenlijst was 59%: 39 van de 66 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is goed; de Vragenlijst werd door veel respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een heel goed beeld van haar kwaliteit.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven