Rooms Katholieke Basisschool Pancratius

Pennekamplaan 58 1696 CD Oosterblokker

  • De Kieft is het gebouw waar de Pancratiusschool in gevestigd is. Samen met kinderdagverblijf Elan en peuterspeelzaal de Blokkerdoos
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Pancratius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Pancratius

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van de school  

De directeur van de school verdeelt zijn directietaken over twee scholen, te weten de Meester Spigtschool in Hoogkarspel en basisschool  Pancratius in Oosterblokker. Er is sprake van een interne takenverdeling. Eén van de leerkrachten  ( Miranda Koning) is een dag extra vrij geroosterd om de directeur in zijn taakuitvoering te ondersteunen, en is ook aanspreekpunt bij afwezigheid van de directeur. In het volgende schooljaar is er op de maandag, woensdag en donderdag iemand ambulant aanwezig ( geen lestaken).   De leerlingen worden in het aankomende jaar over 4 groepen verdeeld:                

Groep    1 / 2                    Groep    3 / 4                    Groep    5 / 6                    Groep    7 / 8 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Terug naar boven