Christelijke NAT Basisschool De Flambou

Skoalstrjitte 2 8854 AN Oosterbierum

Oosterbierum

Het team

Toelichting van de school

De kinderen van de groepen 4 tot en met 8 krijgen wekelijks les van de buurtsportcoach van de gemeente Waadhoeke.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op IKC De Flambou werken we met vaste invalleerkrachten. Onze invalpool is stichtingingsbreed georganiseerd, vanuit ons kantoor worden invalleerkrachten ingezet.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor groep 1 en 2:

Op cbs De Flambou werken we vanuit de kerndoelen van het ministerie van onderwijs. Afhankelijk van de onderwijsbehoeften van onze leerlingen wordt het lesrooster passend gemaakt op de leerlingen. Wij werken niet met een standaard aantal uren per vakgebied, maar benaderen het onderwijs vanuit de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor groep 3 t/m 8:

Op cbs De Flambou werken we vanuit de kerndoelen van het ministerie van onderwijs. Afhankelijk van de onderwijsbehoeften van onze leerlingen wordt het lesrooster passend gemaakt op de leerlingen. Wij werken niet met een standaard aantal uren per vakgebied, maar benaderen het onderwijs vanuit de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Iedere  school  heeft  haar  kwaliteiten  en  ontwikkelpunten  beschreven  in  een  zogenaamd schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het  schoolondersteuningsprofiel  staan  de volgende onderdelen beschreven:

•     Een korte typering van onze school.

•     De kwaliteit van de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.

•     De  deskundigheid  waarover  onze  school kan beschikken.

•     De voorzieningen die wij hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

Het schoolondersteuningsprofiel van CBS De Flambou ligt op school ter inzage voor u.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven