Christelijke Basisschool de Paasberg

Paasberg 14 6862 CC Oosterbeek

Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Paasberg

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van leerkrachten wordt gekwalificeerd personeel via de Vervanginsmanager ingezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen de groepering van het leerstof jaarklassensysteem worden leerlingen volgens groepsplannen/datamuur ingedeeld in niveaus. Voor iedere leerling zijn doelen gesteld en via klassemanagement organiseren leerkrachten hun onderwijs zodanig dat aan die doelen gewerkt kan worden. Leerlingen volgen instructie in hun jaarklas en verwerken veelal na de basisstof extra stof, of maken minder van de basisstof. Ook kan leerlingen andere leerstof en andere werkwijzes aangeboden worden. Via registratie houden leerkrachten bij of gestelde doelen bereikt worden. Het leerlingvolgsysteem is hierbij een hulpmiddel.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Taal en lezen zijn samen ondergebracht bij Taal.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Paasbergschool worden specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart gebracht en wordt zorgvuldig getracht hierin te voorzien. Binnen de school is veel expertise en ervaring en waar nodig wordt externe hulp gezocht. we proberen brede ondersteuning te bieden waardoor leerlingen een passend onderwijsaanbod ontvangen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven