Bernulphusschool

Pastoor Bruggemanlaan 10 6861 GR Oosterbeek

  • Schoolfoto van Bernulphusschool
  • Schoolfoto van Bernulphusschool
  • Schoolfoto van Bernulphusschool
  • Schoolfoto van Bernulphusschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het Kindcentrum Oosterbeek is aangesloten bij de invalpool van de stichting Floresonderwijs. In de praktijk betekent dit dat vrijwel elke invalvraag gehonoreerd kan worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen in de groepen 1/2 ontwikkelen zich vaak sprongsgewijs. De leraren spelen hier op in door voornamelijk ontwikkelingsgericht te werken. De kinderen geven aan waar hun belangstelling ligt en de leraren creëren vanuit het thema een rijke leeromgeving.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op het KCO voldoen we aan de wettelijke verplichting als het om de onderwijstijd gaat. Ons curriculum is zodanig ingericht dat alle wettelijk vereiste vak- en vormingsgebieden evenredig aan de orde komen. We voldoen daarmee aan de inspanningsverplichting vanuit de overheid.

Als onderdeel van het project Muziek impuls wordt in de periode tussen de kerst- en de meivakantie extra tijd besteed aan verschillende vormen van muziek.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

 Onze school is een reguliere school met het leerstof- jaarklassen systeem. Hierbinnen kunnen we lichte zorg bieden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De samenwerking tussen Kinderopvang SKAR en de Bernulphusschool gaat in de nabije toekomst nog verder geïntensiveerd worden, bijvoorbeeld in de vorm van het inrichting van een Integraal Kindcentrum. Een integraal kindcentrum is een plek waar kinderen van nul tot twaalf jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich kunnen ontwikkelen. Het aanbod bestaat daarbij uit onderwijs en kinderopvang.

Terug naar boven