Bernulphusschool

Pastoor Bruggemanlaan 10 6861 GR Oosterbeek

  • Schoolfoto van Bernulphusschool
  • Schoolfoto van Bernulphusschool
  • Schoolfoto van Bernulphusschool
  • Schoolfoto van Bernulphusschool

In het kort

Toelichting van de school

De Bernulphusschool is een school waar ieder­een welkom is: je mag zijn wie je bent. Je ervaart vertrouwen dat je mag laten zien wat je kunt en je kunt erop rekenen dat je gehol­pen wordt bij de dingen die je nog moet leren. Met goede hulp van de leerkrachten en de andere kinderen ben je elke dag samen aan het spelen en leren, zodat je uiteindelijk als een zo zelfstandig en evenwichtig mogelijk persoon klaar bent voor de volgende stappen in je leven. Via onze website krijgt u een goed beeld van wie we zijn en waar we voor staan. 

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).We wensen u veel leesplezier. Namens het team van De Bernulphusschool in Kindcentrum Oosterbeek.

Wilt u een rondleiding door onze school en/of aanvullende informatie dan kunt u hiervoor een afspraak maken. We zien u graag terug op onze mooie school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid
  • Zie ook zes kernwaarden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Naar verwachting zal het leerlingenaantal van de Bernulphusschool de komende jaren stabiel blijven en tussen de 235 en 240 leerlingen liggen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
227
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven