Openbare Basisschool de Marlijn

Van Spaenweg 11 6862 XH Oosterbeek

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Marlijn
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Marlijn
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Marlijn
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Marlijn
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Marlijn

In het kort

Toelichting van de school

De Marlijn is een openbare basisschool waar elk kind, gezien en gewaardeerd wordt. Het doel is om als school wezenlijk bij te dragen aan de ontwikkeling  tot sterke, sociale, zelfstandige, kritische en creatieve volwassenen.

De Marlijn stelt hoge, maar passende doelen voor de leerlingen. Zowel op cognitief, motorisch als op sociaal-emotioneel gebied. Met als doel om alle kinderen vooruit te helpen en te zorgen voor een stevige basis. De zorg is goed georganiseerd. Wij bieden zowel remedial teaching als een plusklas en voltijds hoogbegaafdenonderwijs.

Streefdoelen van de Marlijn zijn samenwerkend leren, creatieve vorming en leren reflecteren. Daarnaast ook projectmatig leren waarbij in de onderbouw het spelelement wezenlijk is.

Nieuwsgierig geworden? U bent welkom op onze site:   http://www.demarlijn.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Marlijn telt 16 groepen, 2 groepen 1/2, 3 groepen 5, Hoogbegaafdengroep Delphina en van alle overige groepen 2, verdeeld over het hoofdgebouw en een dependance tegenover het hoofdgebouw. 

Hoogbegaafdengroep Delphina is een samenwerkingsproject van Gemeente Renkum en alle schoolbesturen in de gemeente Renkum.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
251
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Marlijn is gehuisvest in een modern, goed geoutilleerd gebouw en maakt deel uit van de Brede School Oosterbeek Laag. Deze Brede School is een onderwijsvoorziening waarin naast 'De Marlijn' ook de oecumenische Daltonschool 'Mariënborn', de peuterspeelzaal 'Dol-fijn' en de Buitenschoolse Opvang 'Koningskinderen' deel uitmaken. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven