Brede Dorpsschool St. Jan

Schoolpad 4 4909 AW Oosteind

  • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan
  • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan
  • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan
  • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan
  • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De belangrijkste resultaten vinden ouders en kinderen in de individuele portfolio's en ontwikkelplannen. Het gaat dan om werk van het kind. Deze opbrengsten vertellen ons hoe het kind zich ontwikkelt. Dit is belangrijke informatie die we nodig hebben om behoeftes in kaart te brengen en leerdoelen te stellen. Daarnaast nemen we twee keer per jaar een Cito-toets af bij elk kind: in januari en in juni.  

De Cito-toetsen nemen wij af bij kinderen vanaf 6 jaar. Ze gaan over de onderwerpen rekenen-spelling-lezen en begrijpend lezen. Met de toets bekijken we of het kind scoort zoals we dit op grond van de dagelijkse resultaten verwachten.

D.m.v. het maken van trendanalyses kijken we hoe we het als onderbouw en bovenbouw en als school doen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Waar nodig sturen we bij. Cito-toetsen gaan uit van het gemiddelde. Bij spelend en ontdekkend leren gaan we uit van de groei van een individueel kind.

Tijdens het ontwikkelgesprek kunnen ouders vragen stellen over de Cito-resultaten. We bespreken de resultaten dan altijd als onderdeel van de brede ontwikkeling van het kind.  

Ons streven hierbij is dat de St. Jan bij alle afgenomen toetsen: rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spellen op of boven het landelijk gemiddelde scoort.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven