Christelijke Basisschool De Bornput

Moerdamme 26 4415 AP Oostdijk

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bornput

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging vanwege allerlei soorten van verlof doen we een beroep op de vervangerspool van Colon.

Dit kan kortdurend en langdurend zijn, maar ook gepland of ongepland.

Denk hierbij vervanging wegens studie(verlof), gesprekken, korter en langer durende ziekte, zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen het kleuteronderwijs wordt er gewerkt volgens delen van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Er wordt thematisch gewerkt, dit thema vormt de kapstok en komen de verschillende vakken aan bod. Daardoor kan de tijd niet per vak worden verdeeld omdat zowel taal, rekenen als wereldoriëntatie ook tijdens het spelen/werken aan bod komen. 

De taal en rekenactiviteiten worden altijd gedaan in kleine groepjes tijdens een deel van de speel/werkles en het buitenspeelmoment.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt onderwijs aan zoveel mogelijk leerlingen die onder onze zorgplicht vallen. Dit zijn leerlingen van wie de ouders voor onze school gekozen hebben en die geen extra zorgbehoeften hebben. Wanneer er zorgen bestaan voordat een leerling naar school komt óf ontstaat wanneer een leerling bij ons op school zit, zoeken wij met ouders en externe deskundigen wat het beste is voor de leerling. Dit kan zijn dat er een arrangement aangevraagd wordt waarbij materialen, personen en/of expertise in school komt die de school bijstaat in de begeleiding van deze leerling. Het kan ook zijn dat we samen met ouders en externe deskundigen op zoek gaan naar een geschikte onderwijsplaats voor deze leerling, dit is een onderwijsplaats buiten onze school. Door middel van de arrangementen hebben wij faciliteiten om de kinderen die dat nodig hebben te voorzien in hun zorgbehoeften. Daarnaast is onze school rolstoeltoegankelijk.

Terug naar boven