Christelijke Basisschool De Bornput

Moerdamme 26 4415 AP Oostdijk

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bornput

Contactgegevens

Christelijke Basisschool De Bornput

Moerdamme 26
4415 AP Oostdijk

Telefoon:
0113502168
E-mailadres:
info@bornput.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Ver. Verstr. v. Basisond. op Geref.Grondsl. BS 'De Bornput'

Aantal scholen:
1
Aantal leerlingen:
113
Website schoolbestuur:
www.cbsdebornput.nl

Samenwerkingsverband

Reformatorisch Samenwerkingsverband PO

Terug naar boven