Basisschool Sint Bavo

Breijdelstraat 4 4501 CT Oostburg

  • De tafel is gedekt voor de Koningslunch.
  • Het anti-pestprogramma waar we mee werken.
  • Het leerplein van groep 1 en 2.
  • Het leerplein van groep 1 en 2.
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bavo

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Hieronder is de uitslag van de vragenlijst van PO-vensters te vinden. Deze is uiteraard met de leden van de MR besproken en ook teamleden zijn op de hoogte. Daarnaast maken vanaf schooljaar 2019-2020 gebruik van de KiVa-monitor, ook daaruit halen we nuttige informatie over de tevredenheid en het veiligheidsgevoel bij ons op school.


Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Hieronder ziet u de samenvatting van het afgenomen oudertevredenheidsonderzoek. We nemen elke 2 jaar een onderzoek onder ouders/verzorgers af. Dit laten we doen door een onafhankelijke partij. De volledige uitslag is bij de directie op te vragen. Deze is uiteraard met de leden van de MR besproken en ook teamleden zijn op de hoogte, evenals het bestuur van onze school.

De uitkomsten hebben we meegenomen in de opstelling van ons nieuwe schoolplan en zal ook betrokken worden bij de opstelling van de jaarplannen de komende jaren.
Naast de mooie uitslag die we bij de vragenlijst van de kinderen kregen, geven de ouders/verzorgers ons ook een mooi rapportcijfer. Daar zijn we uiteraard blij mee. Dat we ook aan de slag gaan met de uitkomsten, we streven altijd naar 'nog beter', spreekt voor zich.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven