Basisschool Sint Bavo

Breijdelstraat 4 4501 CT Oostburg

  • De tafel is gedekt voor de Koningslunch.
  • Het anti-pestprogramma waar we mee werken.
  • Het leerplein van groep 1 en 2.
  • Het leerplein van groep 1 en 2.
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bavo

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van de Sint Bavoschool in Oostburg. Op deze pagina vindt u informatie over onze school. Naast deze bron van informatie vertellen wij u graag in een persoonlijk gesprek wat meer over onze school en waar wij voor staan. U kunt onze contactgegevens vinden op deze site en wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken of om uw vragen persoonlijk en onder het genot van een kopje koffie of thee te komen stellen. We ontvangen u graag omdat wij denken met die aanpak meer te bereiken dan met alleen het publiceren van gegevens.

Met vriendelijke groet,
Team Sint Bavoschool, Oostburg

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed pedagogisch klimaat
  • Hoge verwachtingen
  • Doelgericht onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze Bavoschool staat in een regio die de overheid "een krimpregio" noemt. Het aantal geboortes is laag, het aantal kinderen daalt de komende jaren. Bijna alle scholen in deze regio dalen in leerlingenaantal. Scholen sluiten of gaan ze fusies aan om voort te kunnen bestaan. Onze school heeft per 1 augustus 2019 een fusie met een andere school in Oostburg achter de rug. De naam van de school is hetzelfde gebleven en ook het onderwijskundig model van de school is niet veranderd; de werkwijze, aanpak en didactiek zijn gelijk. 
Naast deze fusie kent de school, ondanks de ligging in een krimpregio, een sterke instroom van nieuwe leerlingen. Daar zijn we zonder meer erg blij mee. De cijfers die u hier ziet, geven een vertekend beeld door de fusie. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
211
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen is sinds 2015 in hetzelfde gebouw als de Sint Bavoschool gehuisvest. Sinds 2019 hebben zij ook een tweede vestiging in de kern Oostburg overgenomen. Deze was voorheen zelfstandig, maar valt nu ook onder de Stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het onderwerp "schoolklimaat en sociale veiligheid" is een belangrijk onderdeel van de school en altijd in beweging.

We werken met een wetenschappelijk onderbouwde methode en voldoen aan alle wettelijke eisen op dit vlak. Zo hebben we een veiligheidsplan, een veiligheidsteam, een vertrouwenspersoon en een klachtenregeling. Ook de arbo-wetgeving is bij ons op school van kracht. Zo stellen we elk jaar een plan van aanpak op basis van een 4-jaarlijkse inventarisatie. Daarnaast is de directeur van de school aandachtsfunctionaris in het kader van de meldcode "kindermishandeling".

Terug naar boven