Basisschool Sint Bavo

Breijdelstraat 4 4501 CT Oostburg

  • De tafel is gedekt voor de Koningslunch.
  • Het anti-pestprogramma waar we mee werken.
  • Het leerplein van groep 1 en 2.
  • Het leerplein van groep 1 en 2.
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bavo

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Hieronder is de uitslag van de vragenlijst van PO-vensters te vinden. Deze is uiteraard met de leden van de MR besproken en ook teamleden zijn op de hoogte. Daarnaast maken vanaf schooljaar 2019-2020 gebruik van de KiVa-monitor, ook daaruit halen we nuttige informatie over de tevredenheid en het veiligheidsgevoel bij ons op school.


Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Hieronder ziet u de samenvatting van het afgenomen oudertevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek hebben we dit jaar laten doen in het kader van het schrijven het nieuwe schoolplan en door een onafhankelijke partij. De volledige uitslag is bij de directie op te vragen. Deze is uiteraard met de leden van de MR besproken en ook teamleden zijn op de hoogte, evenals het bestuur van onze school. 
De vragenlijst is uitgezet onder alle ouders. Dat niet beide ouders van een gezin de lijst invullen verklaart wellicht een respons van 36%, dit percentage is echter voldoende om de cijfers te duiden.

De uitkomsten hebben we meegenomen in de opstelling van ons nieuwe schoolplan en zal ook betrokken worden bij de opstelling van de jaarplannen de komende jaren.
Naast de mooie uitslag die we bij de vragenlijst van de kinderen kregen, geven de ouders/verzorgers ons ook een mooi rapportcijfer. Daar zijn we uiteraard blij mee. Dat we ook aan de slag gaan met de uitkomsten, we streven altijd naar 'nog beter', spreekt voor zich.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven