Basisschool Sint Bavo

Breijdelstraat 4 4501 CT Oostburg

  • De tafel is gedekt voor de Koningslunch.
  • Het anti-pestprogramma waar we mee werken.
  • Het leerplein van groep 1 en 2.
  • Het leerplein van groep 1 en 2.
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bavo

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van de Sint Bavoschool in Oostburg. Naast deze bron van informatie vertellen wij u graag in een persoonlijk gesprek wat meer over onze school en waar wij voor staan. U kunt onze contactgegevens vinden op deze site en wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken of om uw vragen persoonlijk te komen stellen. We ontvangen u graag omdat wij denken met die aanpak meer te bereiken dan met alleen het publiceren van gegevens.

Met vriendelijke groet,
Team Sint Bavoschool, Oostburg

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed pedagogisch klimaat
  • Hoge verwachtingen
  • Doelgericht onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze Bavoschool staat in een regio die de overheid "een krimpregio" noemt. Desondanks groeit de school de laatste jaren. We hebben een grote instroom van nieuwe leerlingen, zowel uit de kern Oostburg als uit de omliggende dorpskernen. 
Sinds 1 augustus 2021 valt de school onder het nieuwe, gefuseerde schoolbestuur, bestaande uit 4 van de 5 schoolbesturen in Zeeuws Vlaanderen. Op schoolniveau heeft deze fusie geen gevolgen. Deze fusie zorgt ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs niet onder druk komt te staan, personeel meer ontwikkelkansen krijgt en de financiële basis wordt versterkt. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
239
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen is sinds 2015 in hetzelfde gebouw als de Sint Bavoschool gehuisvest. Sinds 2019 hebben zij ook een tweede vestiging in de kern Oostburg overgenomen. Deze was voorheen zelfstandig, maar valt nu ook onder de Stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het onderwerp "schoolklimaat en sociale veiligheid" is een belangrijk onderdeel van de school en altijd in beweging.

We werken met een wetenschappelijk onderbouwde methode en voldoen aan alle wettelijke eisen op dit vlak. Zo hebben we een veiligheidsplan, een veiligheidsteam, een vertrouwenspersoon en een klachtenregeling. Ook de arbo-wetgeving is bij ons op school van kracht. Zo stellen we elk jaar een plan van aanpak op basis van een 4-jaarlijkse inventarisatie. Daarnaast is de directeur van de school aandachtsfunctionaris in het kader van de meldcode "kindermishandeling".

Terug naar boven