Basisschool de Berenburcht

Langestraat 5 4501 BR Oostburg

  • Werken in de kleutergroep
  • Stempelen in groep 2
  • Lekker vrij lezen in groep 3 en 4
  • Leerlingen van groep 8 lezen voor in de jongere groepen
  • Zingen en bewegen tijdens de muziekles in groep 3

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk dank voor uw belangstelling in onze school. De Berenburcht is een fijne school waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven en waar het kind centraal staat. In deze schoolgids verstrekken we informatie die voor u van belang kan zijn bij het maken van een keuze.

U bent natuurlijk altijd welkom voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding op onze school. We vertellen u dan graag meer over onze werkwijze en waar wij als team voor staan. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website www.obsdeberenburcht.nl. We hopen u te mogen ontmoeten op de Berenburcht, tot ziens!

Jos Dieleman, directeur en team obs de Berenburcht Oostburg

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed pedagogisch klimaat
  • respectvolle omgang met elkaar
  • ontwikkelen van talenten
  • uitdagende leeromgeving
  • uitstekend inspectierapport

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelden nieuwe leerling

Wilt u uw kind aanmelden op de Berenburcht, dan kunt u contact opnemen met de school, telefonisch, 0117453148 of per mail obsdeberenburcht@escaldascholen.nl en vrijblijvend een gesprek en/of rondleiding aanvragen.

Voor het aanmelden van uw nog niet schoolgaande kind staat geen vast moment. De meeste ouders melden hun zoon of dochter aan wanneer hij/zij tussen de drie en drieënhalf jaar is. Eerder mag altijd.

Wanneer u besloten heeft dat uw zoon/dochter bij ons op school komt dan vult u het inschrijfformulier in. Dit mag u al tijdens uw bezoek doen samen met de locatieleider, of leerkracht die de intake doet. Wilt u het liever op uw gemak thuis invullen dan kan dat ook. Na het invullen levert u het inschrijfformulier weer op school in.

Voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt, mag hij/zij in de kleutergroep enkele dagdelen komen wennen. De leerkracht waarbij uw kind in de klas komt zal ongeveer een maand voordat uw kind 4 jaar wordt contact met u opnemen om de wendagen definitief af te spreken. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
222

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven