Basisschool 't Mozaïek

Kroonjuweel 7 4388 MD Oost-Souburg

  • Kinderen maken gebruik van moderne technologie: uitdagend onderwijs.
  • Gezond eten, lekker bewegen.
  • Veel aandacht voor lezen en taal bij ons op school.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Dat leerlingen zich prettig voelen bij ons op school blijkt uit de gehouden enquête. Deze vragenlijst is afgenomen bij de leerlingen van groep 6,7 en 8
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Voorjaar 2021 is er een tevredenheidspeiling uitgevoerd onder ouders van 't Mozaïek.  Gemiddeld geven ouders onze school het cijfer 8,1. 

Voor de volledige uitkomst van de ouderpeiling verwijzen wij u naar de diagrammen in de bijlage.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven