Basisschool 't Mozaïek

Kroonjuweel 7 4388 MD Oost-Souburg

  • Kinderen maken gebruik van moderne technologie: uitdagend onderwijs.
  • Gezond eten, lekker bewegen.
  • Veel aandacht voor lezen en taal bij ons op school.

Het team

Toelichting van de school

Het team van ‘t Mozaïek bestaat uit 10 medewerkers. De groepen worden begeleid door vaste groepsleerkrachten, waarbij er, in principe, twee vaste leerkrachten per groep zijn geplaatst. Daarnaast beschikt de school over een intern begeleider, een orthopedagoog, een vakleerkracht voor gymnastiek en een conciërge/ICT-er/administratief medewerker. 

De afgebeelde gegevens zijn niet de gegevens van alleen 't Mozaïek, deze gegevens zijn van 't Mozaïek samen met collegaschool de Omnibus.

De leeftijd van het team van 't Mozaïek ligt tussen de 23-54 jaar. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer leerkrachten verlof hebben of ziek zijn, wordt binnen onze school zo veel mogelijk intern naar een oplossing gezocht. We streven ernaar zo veel mogelijk bekende leerkrachten in te zetten. Indien nodig doen wij een beroep op de vervangingspool via Transfercentrum Primair Onderwijs Zeeland (TCOZ).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

  • Groep 1/2: Krista Antheunisse en Angelique Westerweele en Dave Willeboordse
  • Groep 3/4: Femke Jonkman 
  • Groep 5/6: Marleen van der Welle en Lida Swaneveld 
  • Groep 7/8: Bianca van Belzen en Sonja Musters
  • Schakelklas: Krista Antheunisse en Dave Willeboordse


Directie: Sonja Musters-Zijl

Intern Begeleider: Marleen van der Welle

Administratie- en conciërgetaken: Jan-Willem Repko

Ambulant begeleider: Ruth Bolleman

Gedurende het hele schooljaar zijn er stagiaires van de PABO (opleiding tot leerkracht) of Scalda (opleiding tot onderwijsassistent) mogelijk.

Onze school  heeft de beschikking over een vakleerkracht gymnastiek. dhr.  R. Maljaars.

Godsdienstonderwijs wordt op onze school gegeven door een leerkracht die lessen verzorgt in godsdienstig onderwijs vanuit een Islamitische achtergrond. Onze leerkracht Islamititsch godsdienstonderwijs is mevr. Z. Bouzambou. Ook hebben we een leerkracht humanistisch vormingsonderwijs, mevr. P. Melis.

De lessen staan onder verantwoording van de landelijke stichting GVO Utrecht. Info: www.hvoengvo.nl.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Schakelklas

Voor het zesde jaar op rij hebben we een schakelklas. Een schakelklas is bedoeld om een groep kinderen, die dat nodig hebben,  extra taalonderwijs te geven om o.a. de woordenschat te verbeteren. De overheid financiert dit vanuit het OAB (onderwijsachterstandenbeleid). De betreffende kinderen krijgen dan ongeveer 8 uur per week een extra impuls op het gebied van taal. Dit schooljaar bieden we in groep 1/2 de schakelklas aan.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden onderwijs aan alle kinderen ongeacht je maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.  Ons onderwijs is zo ingericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Mocht dit ontwikkelingsproces op één of andere manier onderbroken worden, dan zijn wij als school in staat dit op te vangen door geringe groepsgrootte, een deskundig team en uitstekende contacten met externen zoals GGD en schoolbegeleidingsdiensten. Mocht er meer hulp nodig zijn voor de begeleiding van een kind, dan is er mogelijkheid om het samenwerkingsverband "Kind op 1" in te schakelen. Zij hebben de taak om passend onderwijs te organiseren voor leerlingen in het primair onderwijs in Walcheren.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven