Basisschool 't Mozaïek

Kroonjuweel 7 4388 MD Oost-Souburg

  • Kinderen maken gebruik van moderne technologie: uitdagend onderwijs.
  • Gezond eten, lekker bewegen.
  • Veel aandacht voor lezen en taal bij ons op school.

Het team

Toelichting van de school

Het team van ‘t Mozaïek bestaat uit 13 medewerkers. De groepen worden begeleid door vaste groepsleerkrachten, waarbij er, in principe, twee vaste leerkrachten per groep zijn geplaatst. Daarnaast beschikt de school over een intern begeleider, een orthopedagoog, een vakleerkracht voor gymnastiek, onderwijsassistenten, een leraar in opleiding (LIO) en een ICT-er/administratief medewerker. 

De afgebeelde gegevens zijn niet de gegevens van alleen 't Mozaïek, deze gegevens zijn van 't Mozaïek samen met collegaschool de Omnibus.

De leeftijd van het team van 't Mozaïek ligt tussen de 19-57 jaar. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer leerkrachten verlof hebben of ziek zijn, wordt binnen onze school zo veel mogelijk intern naar een oplossing gezocht. We streven ernaar zo veel mogelijk bekende leerkrachten in te zetten. Indien nodig doen wij een beroep op de vervangingspool via Transfercentrum Primair Onderwijs Zeeland (TCOZ) als het langdurige vervanging betreft.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

  • Groep 1/2: Femke Jonkman en Angelique Westerweele 
  • Groep 3/4: Krista Antheunisse en Céline Vogel 
  • Groep 5/6: Bianca van Belzen ( zwangerschapsvervanging door Yordi Wieland) en Dave Willeboordse
  • Groep 7/8: Marleen van der Welle en Sonja Musters
  • Schakelklas: Céline Vogel


Directie: Sonja Musters-Zijl

Intern Begeleider: Marleen van der Welle

Administratie- en conciërgetaken: Jan-Willem Repko

Ambulant begeleider: Ruth Bolleman

Onderwijsassistenten: Iris Datin en Fabienne Lancee

Gedurende het hele schooljaar zijn er stagiaires van de PABO (opleiding tot leerkracht) of Scalda (opleiding tot onderwijsassistent) mogelijk.

Onze school  heeft de beschikking over een vakleerkracht gymnastiek. dhr.  René Maljaars.

Godsdienstonderwijs wordt op onze school gegeven door een leerkracht die lessen verzorgt in godsdienstig onderwijs vanuit een Islamitische achtergrond. Onze leerkracht Islamititsch godsdienstonderwijs is mevr. Z. Bouzambou. 

De lessen staan onder verantwoording van de landelijke stichting GVO Utrecht. Info: www.hvoengvo.nl.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Schakelklas

Ook dit jaar mogen wij weer starten met een schakelklas. Een schakelklas is bedoeld om een groep kinderen, die dat nodig hebben,  extra taalonderwijs te geven om o.a. de woordenschat te verbeteren. De overheid financiert dit vanuit het OAB (onderwijsachterstandenbeleid). De betreffende kinderen krijgen dan ongeveer 8 uur per week een extra impuls op het gebied van taal. Dit schooljaar bieden we in groep 3/4 de schakelklas aan.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden onderwijs aan alle kinderen ongeacht je maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.  Ons onderwijs is zo ingericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Mocht dit ontwikkelingsproces op één of andere manier onderbroken worden, dan zijn wij als school in staat dit op te vangen door geringe groepsgrootte, een deskundig team en uitstekende contacten met externen zoals GGD en schoolbegeleidingsdiensten. Mocht er meer hulp nodig zijn voor de begeleiding van een kind, dan is er mogelijkheid om het samenwerkingsverband "Kind op 1" in te schakelen. Zij hebben de taak om passend onderwijs te organiseren voor leerlingen in het primair onderwijs in Walcheren.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door de aanwezigheid van een intern begeleider en een orthopedagoog kunnen we kinderen extra goed monitoren in hun ontwikkeling. Waar nodig wordt extra hulp ingezet.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven