Basisschool 't Mozaïek

Kroonjuweel 7 4388 MD Oost-Souburg

  • Kinderen maken gebruik van moderne technologie: uitdagend onderwijs.
  • Gezond eten, lekker bewegen.
  • Veel aandacht voor lezen en taal bij ons op school.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht
  • Resultaatgericht
  • Toekomstgericht
  • Maatschappijgericht
  • Samenwerkingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aan het begin van het schooljaar zullen we starten met ongeveer 80 kinderen verdeeld over 4 groepen. Het team van ‘t Mozaïek bestaat uit 12 medewerkers. De groepen worden begeleid door vaste groepsleerkrachten, waarbij er, in principe, twee vaste leerkrachten per groep zijn. Iedere groep heeft een schakelklasleerkracht die naast de groep werkt en de groep op momenten kan ondersteunen. Daarnaast beschikt de school over een intern begeleider, een vakleerkracht voor gymnastiek en een conciërge/ICT-er/administratief medewerker.

"t Mozaïek" is een kleine school, dat is terug te zien in het aantal leerlingen per school en per groep. Dit kleine leerlingaantal geeft ons de mogelijkheid activiteiten te organiseren waar de hele school aan deelneemt. De kinderen kennen vaak ook de kinderen uit de andere groepen, wat uiteraard ook voor de leerkrachten geldt. Hierdoor heerst er een groot gevoel van veiligheid bij de leerlingen.

Weergave

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven