Protestants Christelijke en Rooms Katholieke Basisschool het Kompas

Kroonjuweel 5 4388 MD Oost-Souburg

  • 3 maal per week krijgen alle groepen groente en fruit als aanvulling op de dagelijkse voeding.
  • In ons naschools aanbod zitten: Spaans, Frans, Techniek en Typvaardigheid
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke en Rooms Katholieke Basisschool het Kompas
  • Na twee jaar het leesonderwijs drastisch te hebben aangepakt heeft de school het certificaat verdiend voor het LIST-project.
  • Het Kompas was al een gezonde school op het gebied van Fysieke weerbaarheid. Onze certificaat is verlengd tot september 2023.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van basisschool Het Kompas

Dit SchoolVenster biedt u een kijkje in de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en gegevens.

Basisschool Het Kompas is een grote christelijke basisschool in Oost-Souburg. In de afgelopen jaren is Het Kompas flink gegroeid en op dit moment zitten er ruim 400 kinderen op onze school verdeeld over 17 groepen. Wij maken deel uit van een prachtig nieuw gebouw: Het Kroonjuweel.

In dit gebouw zijn twee scholen, twee gymzalen, een mediatheek en een peuterspeelzaal gevestigd. Onze school kenmerkt zich door een enthousiast en betrokken team met heel veel kennis. Een school waar elk kind zich welkom voelt en zichzelf mag zijn, een school die doet wat zij belooft. Het Kompas is een school waar uw kind gekend wordt. We zijn één team, werken vanuit één visie en delen onze kennis en expertise. Wij weten de voordelen van een grote school te combineren met persoonlijk, goed georganiseerd onderwijs. Een duidelijke structuur en een goede sfeer in de klassen vinden we als team erg belangrijk.

De onderwijsinspectie heeft ons in in 2018 heel positief beoordeeld. Ook ouders en leerlingen hebben ons middels de tevredenheidsmetingen (2019) laten weten dan men zeer tevreden is over de school.Verder kunnen we u melden dat we sinds 2017 "Gezonde School" zijn en deze beoordeling hebben we gekregen door de wijze waarop we omgaan met fysieke weerbaarheid (Rots&Water lessen en de methode Kwink) en voeding op onze school.

Tot slot kunnen we u melden dat we de kinderen op onze school een bijzonder naschools aanbod kunnen aanbieden, waarin o.a. Spaans, Frans, techniek, muziek en typeles aangeboden wordt. Ten tijde van CORONAmaatregelen kunnen deze activiteiten tijdelijk komen te vervallen. 

Ons motto luidt als volgt: "Het Kompas richt zich op ieder kind". Ieder kind is uniek en een basisschool kiezen voor uw kind is dan ook een belangrijke stap. Wij leggen graag samen met u deze belangrijke basis die van belang is voor de ontwikkeling van uw kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Creativiteit
  • Betrokkenheid
  • Teamwork & Respect
  • Positiviteit
  • Doelgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Kompas

Het Kompas in Oost-Souburg is een moderne, brede school in een kleurrijk gebouw met prachtige pleinen, twee gymzalen en een bibliotheek als kloppend hart. Onze school is gevestigd aan de rand van Oost-Souburg (Souburg-Noord).   

We zijn heel erg trots op ons team en de kinderen waar we dagelijks met veel plezier les aan mogen geven. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
402
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bij ons functioneert een Kwaliteitsgroep Gedrag, die structureel gedragszaken bespreekt en omzet in een protocol. Het pesten op zich staat niet centraal, maar juist het positief functioneren. Ook geven wij zelf aan alle groepen de Rots &Water Weerbaarheidslessen. Hiervoor zijn 4 leerkrachten bevoegd opgeleid. Deze lessen worden door de opgeleide en eigen leerkrachten gegeven sinds schooljaar 2016-2017. 

Een protocol rondom ICT en Privacy is in concept aanwezig en wordt momenteel ook bovenschools aangepakt. Op schoolniveau ligt een concept-document bij het managementteam en de directie

Terug naar boven