De Parelburcht

Dongestraat 109 4388 VL Oost-Souburg

  • Schoolfoto van De Parelburcht
  • Schoolfoto van De Parelburcht
  • Schoolfoto van De Parelburcht
  • Schoolfoto van De Parelburcht
  • Schoolfoto van De Parelburcht

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze school meet de tevredenheid onder de leerlingen iedere twee jaar. De mate van tevredenheid helpt ons om na te gaan op welke gebieden onze leerlingen tevreden zijn en op welke vlakken we onszelf kunnen verbeteren.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.                                         

                                                            Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven