Basisschool Op Weg

Prinses Beatrixstraat 55 6576 AW Ooij

  • Schoolfoto van Basisschool Op Weg
  • Schoolfoto van Basisschool Op Weg
  • Schoolfoto van Basisschool Op Weg

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Beste leerling basisschool OP WEG,

Wij willen graag weten hoe jij onze school ervaart.

Hiervoor moet je deze vragenlijst invullen.

Als je vragen hebt, kun je deze vragen aan je leerkracht stellen.

Succes met het invullen van de vragen lijst.

Team OP WEG, Ooij

Monique Vromen

directeur basisschool OP WEG

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Terugkoppeling Schooltevredenheidsonderzoek bij ouders

In het voorjaar van 2018 heeft 55% van onze ouders meegedaan aan ons schooltevredenheidsonderzoek.

Deze ouders hebben onze school gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 6.9.

Wij zijn tevreden dat 99% van de ouders aangeeft dat hun kind met plezier naar school gaat. Daarnaast geeft 92% aan dat hun kind zich veilig voelt op school. In een aparte bijlage bij deze nieuwsbrief leest u de samenvatting van dit tevredenheidsonderzoek. Hierin leest u de top 10 van tevredenheid ouders en top 10 ontevredenheid ouders.

In samenspraak en afstemming met het team en onze MR zijn wij aan de slag gegaan met deze input en ontwikkelpunten. Enkele ingezette acties hebben wij in onze nieuwsbrieven met u gedeeld. Zoals aandacht voor toilet hygiëne, opruimen, werken aan leerrendement en opbrengsten van onze leerlingen, het gestructureerd werken met ons programma SCOL voor sociaal emotionele ontwikkeling.

Ons uitgangpunt is; “afspraak naar buiten is een opdracht naar binnen”. We hopen dat u de ingezette acties terugziet en herkent in onze school en ons onderwijs. Uiteraard blijven we hier hard aan werken, zodat de kinderen (en u) met nog meer plezier en succes naar onze OP WEG basisschool gaan.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven